Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
SPORTING WIJCHMAAL kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SPORTING WIJCHMAAL, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SPORTING WIJCHMAAL verstrekt. SPORTING WIJCHMAAL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw é-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM SPORTING WIJCHMAAL GEGEVENS NODIG HEEFT

SPORTING WIJCHMAAL verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen omdat u ons contactformulier hebt ingevuld.

HOE LANG SPORTING WIJCHMAAL GEGEVENS BEWAART

SPORTING WIJCHMAAL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

SPORTING WIJCHMAAL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van SPORTING WIJCHMAAL worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SPORTING WIJCHMAAL gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

SPORTING WIJCHMAAL maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van SPORTING WIJCHMAAL bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan SPORTING WIJCHMAAL te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SPORTING WIJCHMAAL heeft hier geen invloed op.

SPORTING WIJCHMAAL heeft Google geen toestemming gegeven om via SPORTING WIJCHMAAL verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@sportingwijchmaal.be. SPORTING WIJCHMAAL zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

SPORTING WIJCHMAAL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SPORTING WIJCHMAAL maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SPORTING WIJCHMAAL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SPORTING WIJCHMAAL op via onderstaand é-mailadres. SPORTING WIJCHMAAL is een website van de voetbalclub van Wijchmaal.

SPORTING WIJCHMAAL is als volgt te bereiken:
e-mailadres: secretaris@sportingwijchmaal.be